Nova minimalana plača – januar 2018

 

 

Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa
Z N E S E K   M I N I M A L N E   P L A Č E
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2018, je 842,79 eurov.
Št. 100-5/2017
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2018-2611-0003
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

 

Categories: