Kategorija: Image

Register računovodske poklicne skupine

Vzpostavljen je Register računovodske poklicne skupine

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerega je vključena tudi Zbornica računovodskih servisov (ZRS), je vzpostavil register računovodske poklicne skupine, ki je javno in brezplačno dostopen na spletu. Z njim želi odbor uveljaviti usklajena merila usposobljenosti, izboljšati pogoje za delo v stroki in okrepiti poklicno etiko, s tem pa tudi zaščititi uporabnike računovodskih storitev, ki zaradi nepoznavanja področja ne prepoznavajo škodljivih praks, kar se lahko odraža tudi v poslovni škodi.

“Poglavitna vloga in vpliv računovodij se kaže v ustvarjanju dodane vrednosti v gospodarstvu, zagotavljanju trajnosti poslovanja podjetij, delovanju kot nevidni partner, ki nudi nujno potrebno podporo in svetovanje. Podjetjem pomagajo prepoznati in preprečiti bodoča poslovna tveganja, posredno povečujejo naložbe in rast ter soustvarjajo nove poslovne priložnosti,” je pojasnil Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

V register so vpisani posamezniki, ki jim je odbor na podlagi pridobljene stopnje izobrazbe in ustreznih delovnih izkušenj dodelil naslednje nazive:

 • knjigovodja,
 • certificirani knjigovodja,
 • računovodja,
 • certificirani računovodja in
 • certificirani računovodja specialist.>

Register je dobra orientacijska točka pri iskanju kakovostnih računovodskih storitev in jamstvo za dobro usposobljenost ponudnikov.

Vpis v register lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjuju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini, izvršijo kar prek obrazca na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. V imenu odbora register upravlja Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

V Odboru za poenotenje računovodske poklicne skupine, ki deluje od leta 2016, so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke:

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Davčno izobraževalni inštitut
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Finančna uprava Republike Slovenije
 • Inštitut za računovodstvo
 • Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo
 • Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije
 • Visoka šola za računovodstvo in finance
 • Zbornica računovodskih servisov
 • Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Categories:

Zakaj se vedno več Italijanskih podjetnikov odloča za poslovanje v Sloveniji?

Vedno več podjetij iz sosednje Italije se zaradi povsem ekonomskih razlogov odloča za poslovanje v Sloveniji. Med glavnimi razlogi za tovrstno odločitev so:

 • nižji davek na dobiček,
 • nižji stroški poslovanja,
 • manj administracije,
 • enostavno čezmejno poslovanje.

Da poslovanje v Sloveniji teče gladko, podjetniki iz Italije potrebujejo zanesljivega partnerja. V Računovodskemu servisu Image:

 • poznamo slovensko zakonodajo in govorimo italijansko,
 • svetujemo pred odprtjem podjetja (pravna oblika in dejavnosti),
 • omogočamo registracijo na našem naslovu s poštnim nabiralnikom,
 • pripravimo obrazce in uredimo vpise v registre,
 • poskrbimo za odprtje bančnega računa,
 • svetujemo pri izbiri optimalne kombinacije računovodskih, administrativnih in kadrovskih rešitev.

Povežimo se, za vsakega podjetnika vedno poiščemo najbolj optimalno kombinacijo računovodskih, administrativnih in poslovnih storitev. Ena od ključnih prednosti je zagotovo tudi varnost, saj certificiranem znanju dodajamo zavarovanje odgovornosti. Povedano drugače; v primeru, če naredimo napako, zanjo ne boste odgovarjali. Ker imamo izkušnje, znanje in zavarovanje za varno poslovanje!

 

Certifikati so več kot okras na steni

Zagotovo so vam znani filmski prizori, ko glavni junak vstopi v pisarno odvetnika, zdravnika in računovodje, ki sedi za svojo veliko hrastovo mizo, za njim pa kup diplom… V računovodskem servisu Image se ob pridobitvi vsakega novega, običajno v procesi iskanja pravega okvirja, znajdemo sredi debate, ali naši certifikati, potrdila o usposobljenosti in dokazila znanja po vzoru zgoraj omenjenih filmov dosegajo enak učinek kot čez lužo.

Med prijatelji in znanci slišimo različne ocene takšnega dejanja. Eni se pravijo, naj bodo vidni, drugi, da gre za hvalisanje. A ključnega pomena je, kaj se za takšnim potrdilom, certifikatom, diplomi ali znakom skriva – v znanju, ki ga vsa zgoraj omenjenih izkazi potrjujejo. To je tisto, ker certificirana podjetja ločuje od večine na trgu.

Ste vedeli, da v Sloveniji deluje veš kot 4500 podjetij, ki na slovenskem trgu ponujajo računovodske storitve? Le 488 podjetij je certificiranih s Potrdilo o usposobljenosti za izvajanje računovodskih storitev, med njimi je tudi IMAGE d.o.o.. Podobno je z vpisom v Register računovodske poklicne skupine. Trenutno le 566 posameznikov, ki so zaposleni v računovodskih podjetjih ali to storitev ponujajo kot samostojni podjetniki, izpolnjuje pogoje za strokovni naziv s področja računovodstva. Branko Ilić, vpisan pod zap. številko 013, dosega naziv certificirani računovodja specialist.

Ste vedeli, da nase prevzemate finančno odgovornost za napake računovodstva, če računovodski servis nima sklenjenega zavarovanja odgovornosti?

Če se želite temu izogniti, bodite pozorni na Potrdilo GZS po Programu usposabljanja za vodenje računovodskih servisov. Pridobitev certifikata je vezana na redno strokovno izpopolnjevanje in preverjanja znanja s področja etike poslovanja ter na sklenite zavarovanja poklicne odgovornosti v skladu z dogovorjenimi pogoji glede zavarovalne vsote in predmeta zavarovanja (zavarovalnega kritja) med ZRS in zavarovalnicami.

Predvsem z zavarovanjem odgovornosti naročnikom zagotavljamo miren spanec in dodatno varnost, saj naročniki prav zaradi sklenjenega zavarovanja odgovornosti  v primeru naše napake zanjo ne nosijo posledic. K varnosti naših naročnikov odločilno prispeva tudi vlaganje v znanje, ki z vestnim in doslednim sledenjem strokovnim kriterijem preprečuje nastanek morebitnih strokovnih napak.

Preverite, kakšna potrdila, certifikate ali dokazila o znanju ima vaš računovodski servis.

Prepričani smo, da je naša dolžnost razložiti, kakšno znanje se skriva za vsakim od certifikatov in kako to vpliva na zakonitost, varnost in premišljenost poslovanja podjetja – uporabnika računovodskih storitev. Tako ne krepimo le zavedanja o pomenu znanja, ampak predvsem zavedanje uporabnika o koristih, ki jih zanj prinašajo strokovne, na preverjenem znanju temelječe storitve. Bi radi še več informacij? Povežimo se, z veseljem jih zagotovimo. J

E-računovodstvo – realnost poslovanja z odličnimi obeti

Poslovanje v oblaku z uporabo sodobnih (računovodskih) aplikacij je proces prenosa podatkov močno pospešilo, kot eno največjih prednosti ocenjujemo možnost brezpapirnega poslovanja, elektronskega podpisovanja in elektronske komunikacije z različnimi državnimi organi. A katere so še druge prednosti? V računovodskem servisu Image smo izbrali naslednje:

 1. Varnost in zaščita

Podatki v oblaku so ob ustrezni zaščiti varni. Ni jih mogoče izgubiti ali založiti (kot se to pogosto zgodi s kakšnim računom v papirnati obliki), saj jih vedno hranimo na več mestih, tudi na strežniku našega računovodskega servisa.

 1. Dostop do podatkov

Podjetje in računovodstvo dostopata do podatkov v realnem času, iz kateregakoli računalnika s pomočjo svojih gesel – oboji imamo vpogled v podatke istočasno, kar ob prenašanju fasciklov ni mogoče.

 1. Ažurnost podatkov

Podatke sprotno vnašamo v računovodski program (izdani računi, potni nalogi, dobavnice …), v trenutku vnosa so obdelani in zato omogočajo sproten vpogled na poslovni izid.

 1. Bilance na klik

Ni vam treba čakati računovodje, da izdela bilance. Dobite jih z enim klikom. Lahko jih pregledate tudi v grafični obliki, kar po naših izkušnjah podjetnikom precej olajša poslovne odločitve.

 1. Manjša možnost napak

Pri knjiženju oziroma vnašanju dokumentov v računovodski program je verjetnost napak manjša, saj v tovrstne programe ni treba vnašati vseh podatkov. Del jih program zagotovi sam iz vnesenih šifrantov in tudi iz javnih evidenc.  Ker se pri večini dokumentov izognemo vnašanju vseh podatkov, je verjetnost napak minimalna.

 1. Več informacij za manj denarja

Računovodstvo zaradi sodobnih računovodskih programov opravi manj rutinskega dela ter se lahko posveti analizi in razlagi poslovnega rezultata. Uporabnik za isto ceno hitreje prejme veliko več  in veliko bolj koristnih informacij.

V računovodskem servisu Image uporabljamo različne računovodske programe, najpogosteje se z naročniki odločimo za Vasco in Minimax, odvisno od branže, tipa in obsega poslovanja. Že poslujete v oblaku? Poiščimo najprimernejšo rešitev.

Basen o zajcu in želvi

Zajec se je rad hvalil, da je najhitrejši med živalmi. Nekega dne se je posmehoval želvi, da je tako počasna. Toda zgodilo se je, da se je želva naveličala njegovega postavljanja, in je predlagala, da se pomerita v teku. Zajcu se je to zdelo nadvse smešno, pa je vseeno pristal. Za razsodnika sta izbrala lisico.

Tekmovanje se je začelo. Zajec je želvo kmalu pustil daleč za seboj. Dan pa je bil soparen, in ko je pretekel že pol poti, si je mislil: Kaj bi hitel, saj me tako ne more premagati! Malo bom legel v senco. Zleknil se je na tla, a spanec ga je premagal. Medtem pa si je želva vztrajno in brez počitka utirala pot proti cilju.

Ko se je zajec zbudil, želve ni bilo nikjer več. Kar so ga nesle tačke, se je pognal v tek, toda bilo je prepozno; želva ga je že čakala na cilju.  »Res si hitrejši, a premagala sem te, ker sem vztrajnejša!« je rekla želva in se odpravila počivat v najbližjo senco.

Zagotovo se sprašujete, kaj ima Ezopova Basen o zajcu in želvi skupnega z računovodskim servisom z Image.  Precej … Želva je simbol vztrajnosti in preudarnosti:

– Nismo ne najmlajši ne najnovejši ne najbolj glasni, a imamo 25 let izkušenj in se vsakemu naročniku se posvetimo s premišljenostjo in preudarnostjo.

– Skrbimo za redno osveževanje znanja, ki v kombinaciji z izkušnjami naročnikom zagotavlja strokovnost in zakonitost izvedenih storitev.

– Se ne hvalisamo, ne obljubljamo nemogočega, ampak smo trdno na tleh in v okviru zakonodajnih možnosti iščemo najbolj optimalne, po meri naročnika oblikovane pakete rešitev.

– Zavedamo se pomembnosti novosti, ki spremljajo računovodsko branžo, a vsako novost in spremembo premislimo v luči izkušenj, ki jih imamo.

– Smo previdni in vnaprej premislimo varnostna tveganja. Prav zato imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti in naročnikom zagotavljamo dodatno varnost.

– V 25 letih delovanja smo izkusili množico zakonodajnih sprememb, sprememb na področju poslovanja in novosti. Uigranost ekipe sodelavcev omogoča hitre prilagoditve na spremembe, preizkušeni zunanji sodelavci, s katerimi redno sodeujemo, pa nadgrajujejo naša znanja na področjih, ki jih sami ne pokrivamo.

Želva je zajca premagala z vztrajnostjo in prav vztrajnost ob nenehnem izboljševanju, nadgrajevanju in prilagajanju naših storitev omogoča dolgoročno delovanje računovodskega servisa Image.

Vse našteto so razlogi, zakaj je po 25 letih delovanja prav želva našla mesto v naši prenovljeni grafični podobi, na novi spletni strani in v naših komunikacijskih orodjih. Verjamemo v svoje znanje, izkušnje, ekipo notranjih in zunanjih sodelavcev. Naročniki (nekateri z nami vztrajajo 25 let!), ki nas prepoznavate kot zaupanja vredne partnerje, pa nam vlivate dodatno samozavest. Ob tej priložnosti hvala, ker nam zaupate in verjamete v poslanstvo, ki ga živimo:

Izkušnje in znanje za varno poslovanje!