Avtor: Branko

Branko Articles
Oddajanje poročila za statistiko

Navodila za oddajo statistike RNO najdete na tej povezavi: https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/Navodilo_eTurizem_mesecno_statisticno_porocanje.pdf Oddajati jo morate do 10. v mesecu, za pretekli mesec.

Register računovodske poklicne skupine

Vzpostavljen je Register računovodske poklicne skupine 12. februar 2018 Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerega je vključena tudi Zbornica računovodskih servisov (ZRS), je vzpostavil register računovodske poklicne skupine, ki je javno in brezplačno dostopen na spletu. Z njim želi odbor uveljaviti usklajena merila usposobljenosti, izboljšati pogoje za delo v stroki in okrepiti poklicno etiko, […]

Minimalne osnove za obračun prispevkov za S.P.

Najnižja osnova za obračun prispevkov     Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz […]

Nova minimalana plača – januar 2018

    Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa Z N E S E K   M I N I M A L N E   P L A Č E Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, […]

Katero platformo izbrati za trženje vaše turistične nastanitve?

              The HomeAway and VRBO we see today are vastly different from the ones we saw a couple years ago. There have been substantial changes to vacation rental listing sites, from the way they charge homeowners to the amount they charge guests, all the way down to the way they […]