Register računovodske poklicne skupine

Vzpostavljen je Register računovodske poklicne skupine

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine, v katerega je vključena tudi Zbornica računovodskih servisov (ZRS), je vzpostavil register računovodske poklicne skupine, ki je javno in brezplačno dostopen na spletu. Z njim želi odbor uveljaviti usklajena merila usposobljenosti, izboljšati pogoje za delo v stroki in okrepiti poklicno etiko, s tem pa tudi zaščititi uporabnike računovodskih storitev, ki zaradi nepoznavanja področja ne prepoznavajo škodljivih praks, kar se lahko odraža tudi v poslovni škodi.

“Poglavitna vloga in vpliv računovodij se kaže v ustvarjanju dodane vrednosti v gospodarstvu, zagotavljanju trajnosti poslovanja podjetij, delovanju kot nevidni partner, ki nudi nujno potrebno podporo in svetovanje. Podjetjem pomagajo prepoznati in preprečiti bodoča poslovna tveganja, posredno povečujejo naložbe in rast ter soustvarjajo nove poslovne priložnosti,” je pojasnil Aleksander Štefanac, predsednik ZRS.

V register so vpisani posamezniki, ki jim je odbor na podlagi pridobljene stopnje izobrazbe in ustreznih delovnih izkušenj dodelil naslednje nazive:

 • knjigovodja,
 • certificirani knjigovodja,
 • računovodja,
 • certificirani računovodja in
 • certificirani računovodja specialist.>

Register je dobra orientacijska točka pri iskanju kakovostnih računovodskih storitev in jamstvo za dobro usposobljenost ponudnikov.

Vpis v register lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjuju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini, izvršijo kar prek obrazca na spletni strani Odbora za poenotenje računovodske poklicne skupine. V imenu odbora register upravlja Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.

V Odboru za poenotenje računovodske poklicne skupine, ki deluje od leta 2016, so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke:

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Davčno izobraževalni inštitut
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
 • Finančna uprava Republike Slovenije
 • Inštitut za računovodstvo
 • Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo
 • Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije
 • Visoka šola za računovodstvo in finance
 • Zbornica računovodskih servisov
 • Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije
Categories:
WordPress › Napaka

There has been a critical error on this website.

Learn more about debugging in WordPress.